برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
اثربخشی مداخلات روانشناختی- آموزشی بر عملکرد تحصیلی کودکان مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی (37111 مشاهده)
دانش‌آموزان نارساخوان، مهارت‌های اجتماعی، حرمت خود، خودپنداشت (27998 مشاهده)
اثربخشی کارکردهای اجرایی و دانش فراشناختی بر میزان نافرمانی مقابله‌ای کودکان پسر دارای اختلال نافرمانی مقابله‌ای در دورهٔ دبستان (26916 مشاهده)
بررسی رابطهٔ مهارت‌‌های اجتماعی با مشکلات رفتاری در دانش‌‌آموزان کم‌‌توان ذهنی خفیف (24092 مشاهده)
بررسی میزان اثربخشی معنادرمانی در سلامت روان مادران دارای کودکان استثنایی (22407 مشاهده)
بررسی رابطهٔ شدت اتیسم در کودکان، با میزان امیدواری و عزت‌نفس مادرانشان (21526 مشاهده)
مقایسهٔ سلامت عمومی و رضایت زناشویی در مادران کودکان با ناتوانی‌های یادگیری و عادی (20697 مشاهده)
اثربخشی برنامهٔ آموزش شناختی بر مهارت‌های شناختی و علائم اختلال بیش‌فعالی و نقص توجه در کودکان مبتلا (20631 مشاهده)
تأثیر موسیقی اصیل ایرانی بر مهارت‌های درشت دستی کودکان مبتلا به فلج مغزی اسپاستیک (20617 مشاهده)
مطالعۀ میزان اثربخشی آموزش مدیریت خشم و بیان هیجانات، بر کاهش اختلالات رفتاری در کودکان ناسازگار (19487 مشاهده)
اثربخشی آموزش گروهی مدیریت خشم بر بهبود مهارت‌های ارتباطی دختران بزهکار شهر تهران (19418 مشاهده)
تاثیر ترتیب تمرین ترکیبی (قدرتی و استقامتی) بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی در زنان سالمند (19358 مشاهده)
اثربخشی مشاورهٔ مبتنی‌بر بهبود کیفیت زندگی بر ارتقای بهزیستی روان‌شناختی مادران کودکان مصروع (19314 مشاهده)
بررسی تأثیر برنامهٔ درمانی لیدکامب بر روی کاهش شدت لکنت کودکان پیش‌دبستانی و کاهش اضطراب والدین آن‌ها (19075 مشاهده)
اثر‌بخشی آموزش روش ذهن‌آگاهی مبتنی‌بر کاهش استرس (MBSR) بر بهبود واکنش‌های شناختی، عاطفی، رفتاری در افراد دارای لکنت زبان (18772 مشاهده)
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان فراشناختی بر بهبود علائم وسواس-جبری زنان مبتلا به اختلال وسواس-اجباری شهر خرم‌آباد (18762 مشاهده)
ترجمه، انطباق فرهنگی و ارزیابی روایی صوری و همگرای پرسشنامهٔ سنجش خستگی شغلی سوفی به زبان فارسی (18740 مشاهده)
تأثیر آموزش نظریهٔ ذهن در مهارت‌های اجتماعی و خودپندارهٔ کودکان نارساخوان (18649 مشاهده)
بررسی ارتباط سبک زندگی و سلامتی در سالمندان مراجعه‌کننده به بوستان‌های شهر تهران در سال ۱۳۸۹ (18035 مشاهده)
طراحی و آزمایش شیوهٔ واژه‌نماسازی برای آموزش کودکان با ناتوانی‌های یادگیری (18023 مشاهده)
تأثیر تمرینات جسمانی و هماهنگی بر کاهش اختلالات رفتاری کودکان کم‌توان ذهنی (17864 مشاهده)
مقایسۀ سطوح نظریۀ ذهن در بین کودکان دچار اتیسم، کم‌توانی ذهنی، اختلال نقص توجه ـ بیش‌فعالی و عادی (17756 مشاهده)
اثر‌بخشی بازی‌درمانی بر بهبود توجه دیداری در دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری املا (17551 مشاهده)
شیوع ازدواج‌های خویشاوندی در والدین کودکان کم‌توان ذهنی و عادی و رابطۀ آن با کم‌توانی ذهنی (17404 مشاهده)
بررسی تاثیر استفاده از اسپلینت اکستنشن بر روی عملکرد دست بیماران سکته ی مغزی مزمن (17386 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
روش های پژوهش ترکیبی: گونه شناسی (9077 دریافت)
تأثیر تمرینات یکپارچگی حسی-حرکتی بر مهارت‌های حرکتی درشت کودکان کم‌توان ذهنی شدید (7907 دریافت)
تأثیر تمرینات یکپارچگی حسی‒حرکتی بر رشد مهارت‌های حرکتی ظریف کودکان کم‌توان ذهنی تربیت‌پذیر (7483 دریافت)
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان فراشناختی بر بهبود علائم وسواس-جبری زنان مبتلا به اختلال وسواس-اجباری شهر خرم‌آباد (6410 دریافت)
تأثیر تمرینات ادراکی- حرکتی بر کارکرد اجرایی کودکان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر (6280 دریافت)
معنا درمانی گروهی به عنوان روش توانبخشی کاهش افسردگی زنان سالمند (5767 دریافت)
مقایسهٔ اثربخشی روش‌های درمان‌ شناختی و مواجهه‌ای بر اختلال وسواس فکری - عملی (5681 دریافت)
بررسی مقایسه‌ای کیفیت زندگی مادران کودکان کم‌توان ذهنی و مادران کودکان عادی (5663 دریافت)
امید، شادکامی و رضایت از زندگی در افراد معلول (5625 دریافت)
اثربخشی برنامهٔ آموزش شناختی بر مهارت‌های شناختی و علائم اختلال بیش‌فعالی و نقص توجه در کودکان مبتلا (5451 دریافت)
سلامت روان معلولین جسمی در مقایسه با افراد عادی: بررسی مبتنی‌بر رویکردهای آسیب‌شناسی روانی و روان‌شناسی مثبت (5371 دریافت)
تحلیل وضعیت معماری مراکز آموزشی کودکان مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم(ASD) مطالعه موردی: سه مرکز اوتیسم در شهر اصفهان (5337 دریافت)
تعیین موانع اشتغال افراد دارای معلولیت جسمی حرکتی و کاربرد های آن برای مدیران توانبخشی (5290 دریافت)
اثربخشی تمرین‌های ادراکی - دیداری بر بهبود توجه کودکان با اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی (مطالعهٔ تک‌موردی) (5017 دریافت)
بررسی پایایی نسخهٔ فارسی ابزار سنجش شدت لکنت (SSI-4) ویژهٔ کودکان پیش از دبستان مبتلا به لکنت (4910 دریافت)
مقایسه اثر‌بخشی رفتار درمانی شناختی و دارودرمانی بر کاهش علائم همراه اختلال نارسایی توجه و بیش‌فعالی (4844 دریافت)
افزایش وضوح گفتار بزرگسال ناشنوای عمیق پیش‌زبانی در بافت‌های /x/ و /xa/ (4763 دریافت)
تأثیر بازی‌درمانی بر تقویت توجه شنیداری دانش‌آموزان با اختلال یادگیری املا (4566 دریافت)
تأثیر فعالیت‌‌ ورزشی بر پرخاشگری دانش‌آموزان با ناتوانی هوشی (4463 دریافت)
شیوع ازدواج‌های خویشاوندی در والدین کودکان کم‌توان ذهنی و عادی و رابطۀ آن با کم‌توانی ذهنی (4419 دریافت)
اثربخشی آموزش تنظیم هیجان و مهارت های اجتماعی بر پرخاشگری ارتباطی، آشکار و رفتار جامعه پسند نوجوانان پرخاشگر شهر خرم آباد (4317 دریافت)
ترجمه، انطباق فرهنگی و ارزیابی روایی صوری و همگرای پرسشنامهٔ سنجش خستگی شغلی سوفی به زبان فارسی (4311 دریافت)
تأثیر تمرینات جسمانی و هماهنگی بر کاهش اختلالات رفتاری کودکان کم‌توان ذهنی (4293 دریافت)
مروری بر داده‌های گم‌شده (4290 دریافت)
مقایسۀ سطوح نظریۀ ذهن در بین کودکان دچار اتیسم، کم‌توانی ذهنی، اختلال نقص توجه ـ بیش‌فعالی و عادی (4287 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
دربارهٔ مجلهٔ مطالعات ناتوانی ( 133025 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 84649 بازدید)
«اطلاعیه»؛ هزینهٔ انتشار مقالات در سال ۱۳۹۴ ( 84412 بازدید)
نمایه‌سازی مجله مطالعات ناتوانی در پایگاه استنادی ISC ( 84225 بازدید)
اطلاعات تماس ( 82164 بازدید)
اهداف و زمینهٔ فعالیت مجلهٔ مطالعات ناتوانی ( 76679 بازدید)
«اطلاعیه» هزینه انتشار مقالات از تیرماه ۱۳۹۵ ( 65884 بازدید)
اعضای هیئت تحریریه ( 43200 بازدید)
راهنمای نویسندگان ( 40116 بازدید)
مستندات علمی-پژوهشی ( 12796 بازدید)
راهنمای ارسال نسخهٔ اصلاح‌شده ( 12745 بازدید)
راهنمای تنظیم وابستگی در متن مقاله ( 12238 بازدید)
راهنمای درج نشانی وب منبع در فایل Word مقاله ( 10052 بازدید)
اطلاعیه هزینه بررسی و انتشار مقالات در سال ۱۳۹۷ ( 4009 بازدید)
تماس با بخش پشتیبانی ( 3508 بازدید)
اطلاعیه هزینه بررسی و انتشار مقالات زمستان ۱۳۹۷ ( 2846 بازدید)
راهنمای اصلاح مشخصات نویسندگان ( 2681 بازدید)
تعطیلات نوروزی ( 2432 بازدید)
خوش آمدید ( 1972 بازدید)
اطلاعیه قیمت بررسی و انتشار مقالات سال ۱۳۹۹ ( 450 بازدید)
تعطیلات نوروز ۱۳۹۹ ( 417 بازدید)
تعطیلات دفتر مجله ( 82 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 14 ارسال)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 10 ارسال)
راهنمای نویسندگان ( 2 ارسال)
«اطلاعیه» هزینه انتشار مقالات از تیرماه ۱۳۹۵ ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راهنمای نویسندگان ( 2041 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 2009 چاپ)
نمایه‌سازی مجله مطالعات ناتوانی در پایگاه استنادی ISC ( 1993 چاپ)
اطلاعات تماس ( 1969 چاپ)
راهنمای ارسال نسخهٔ اصلاح‌شده ( 1945 چاپ)
راهنمای تنظیم وابستگی در متن مقاله ( 1923 چاپ)
«اطلاعیه»؛ هزینهٔ انتشار مقالات در سال ۱۳۹۴ ( 1758 چاپ)
دربارهٔ مجلهٔ مطالعات ناتوانی ( 1468 چاپ)
اعضای هیئت تحریریه ( 1461 چاپ)
اهداف و زمینهٔ فعالیت مجلهٔ مطالعات ناتوانی ( 1422 چاپ)
مستندات علمی-پژوهشی ( 1389 چاپ)
راهنمای درج نشانی وب منبع در فایل Word مقاله ( 1178 چاپ)
خوش آمدید ( 1102 چاپ)
«اطلاعیه» هزینه انتشار مقالات از تیرماه ۱۳۹۵ ( 749 چاپ)
اطلاعیه هزینه بررسی و انتشار مقالات در سال ۱۳۹۷ ( 247 چاپ)
تماس با بخش پشتیبانی ( 204 چاپ)
اطلاعیه هزینه بررسی و انتشار مقالات زمستان ۱۳۹۷ ( 167 چاپ)
راهنمای اصلاح مشخصات نویسندگان ( 165 چاپ)
تعطیلات نوروزی ( 150 چاپ)
اطلاعیه قیمت بررسی و انتشار مقالات سال ۱۳۹۹ ( 44 چاپ)
تعطیلات نوروز ۱۳۹۹ ( 37 چاپ)
تعطیلات دفتر مجله ( 20 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مطالعات ناتوانی (علمی- پژوهشی) می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Middle Eastern Journal of Disability Studies

Designed & Developed by : Yektaweb