جلد 9 - شماره سال ۱۳۹۸                   ‫جلد (9): 30 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه پیام نور، ایران
چکیده:   (543 مشاهده)

 
چکیده
زمینه و هدف: از اختلال‌های بسیار رایج‌ در کودکان سنین مدرسه، اختلال یادگیری است. این کودکان به‌طور معمول در زمینه‌های مختلفی نظیر تحصیلی و شناختی و هیجانی با مشکل روبه‌رو هستند. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان ذهن‌‌آگاهی بر میزان اضطراب‌ اجتماعی و عزت‌نفس دانش‌آموزان پایهٔ چهارم تا ششم ابتدایی دارای اختلال یادگیری صورت گرفت.
روش‌بررسی: این پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعهٔ آماری را تمامی دانش‌آموزان پسر دارای اختلال یادگیری در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷، در مقطع ابتدایی پایهٔ چهارم تا ششم شهر شادگان تشکیل دادند. از میان آن‌ها با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای، ۳۰ نفر انتخاب شده و به‌طور تصادفی در دو گروه ۱۵نفرهٔ آزمایش و گواه قرار گرفتند. در گروه آزمایش روش مداخله به‌صورت برنامهٔ مداخلهٔ ذهن‌آگاهی کابات-زین بود. جهت جمع‌آوری داده‌ها، دو پرسشنامهٔ اضطراب اجتماعی لیبوویتز (LSAS) (۱۹۸۷) و پرسشنامهٔ عزت‌نفس کوپر-اسمیت (۱۹۹۶) به‌کار رفت. داده‌ها توسط آزمون آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیری و با نرم‌افزار آماری SPSS نسخهٔ ۱۸ در سطح معناداری ۰٫۰۵=α تجزیه‌وتحلیل شدند.
یافته‌ها: باتوجه به نمرات کل متغیرها، میانگین و انحراف معیار نمرهٔ کل اضطراب اجتماعی در پیش‌آزمون و پس‌آزمون در گروه آزمایش به‌ترتیب ۱۲٫۰۷± ۵۴٫۴۶ و ۷٫۵۴±۴۲٫۶ و در گروه گواه به‌ترتیب ۸٫۳۹±۵۰ و ۷٫۹۹±۵۲٫۴۶ به‌دست آمد. همچنین میانگین و انحراف معیار نمرهٔ کل عزت‌نفس در پیش‌آزمون و پس‌آزمون در گروه آزمایش به‌ترتیب ۵٫۳۵±۲۲٫۲و ۴٫۵۹±۳۶٫۴۷ و در گروه گواه به‌ترتیب ۳٫۴۳±۲۱٫۸ و ۳٫۸۵±۲۳٫۳۳ مشاهده شد. تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد برنامهٔ مداخلهٔ آموزش ذهن‌‌آگاهی بر کاهش اضطراب اجتماعی و افزایش عزت‌نفس دانش‌آموزان دارای ناتوانی یادگیری تأثیرگذار است (۰٫۰۰۱p<).
نتیجه‌گیری: براساس یافته‌های این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت آموزش ذهن‌آگاهی به دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری، اضطراب اجتماعی و عزت‌نفس آن‌ها را بهبود می‌بخشد.

 

متن کامل [PDF 692 kb]   (283 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: روانشناسی
دریافت: ۱۳۹۸/۲/۲۲ | پذیرش: ۱۳۹۸/۵/۳