جلد 9 - شماره سال ۱۳۹۸                   ‫جلد (9): 12 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه
چکیده:   (668 مشاهده)
  هدف: بیماری قلبی یکی از علل اصلی مرگ‌ومیر در کشورهای صنعتی است؛ لذا این پژوهش به‌منظور یافتن الگوی روابط ساختاری ویژگی‫های شخصیتی و کیفیت زندگی و امیدبه‌زندگی با میانجیگری تنظیم هیجانی در بیماران قلبی صورت گرفت.
روش‌بررسی: پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. نمونهٔ آماری را ۲۵۰ نفر از بیماران قلبی بستری و سرپایی سه‌ماههٔ اول سال ۱۳۹۷ شهر همدان تشکیل دادند که با شیوهٔ نمونه‫گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه‌های کیفیت زندگی (واروشربون، ۱۹۹۲)، تنظیم شناختی هیجان (گارنفسکی و همکاران، ۲۰۰۱)، پنج‌عاملی شخصیت نئو (کاستا و مک کری، ۱۹۹۲) و آزمون امیدبه‌زندگی (میلر و پاورز، ۱۹۸۸) بود. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از SPSS نسخهٔ ۲۲ و AMOS-22 انجام شد.‬
یافته‌ها: نتایج نشان داد میان متغیرهای امیدبه‌زندگی و ویژگی‌های شخصیتی و تنظیم هیجان به‌ترتیب با ضرایب استاندارد ۰٫۷۵ و ۰٫۶۳ و ۰٫۳۷، با متغیر کیفیت زندگی در سطح خطای یک‌درصد رابطهٔ معنا‫دار وجود دارد (۰٫۰۱>p). با انجام برازش مدل معادلهٔ ساختاری و برازش مدل نهایی، شاخص‌های برازش به‌ترتیب برای مجذور خی ۰٫۰۵۶=p و ۶۷=NPAR و ۶۳۲٫۷۵۲=CMIN، شاخص توکر-لویس ۰٫۹۹۶=TLI، شاخص برازش تطبیقی ۰٫۹۳۵=CFI و شاخص بنتلر-بونت برابر ۰٫۹۶۲=NFI به‌دست آمد. همچنین مقدار شاخص برازش مقتصد هنجارشده (PNFI) ۰٫۵۷۸ و ریشهٔ میانگین مربع‌های خطای برآورد ۰٫۰۴۵=RMSEA محاسبه شد. این مقادیر باوجود معنا‌داری آمارهٔ مجذور خی، نشان‌دهندهٔ این است که مدل حاصل برازش مناسبی را برای داده‌ها دارد.
نتیجه‌گیری: باتوجه به یافته‌های این پژوهش برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای بیماران در مراحل اولیه و در حین درمان جهت آموزش (امیددرمانی) و اصلاح تیپ شخصیتی، بسیار مفید و بازدارنده از تشدید بیماری است.
متن کامل [PDF 1011 kb]   (293 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: روانشناسی
دریافت: ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ | پذیرش: ۱۳۹۸/۳/۵