جلد 9 - شماره سال ۱۳۹۸                   ‫جلد (9): 48 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره)
2- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
چکیده:   (420 مشاهده)
زمینه و هدف: نارسایی توجه/فزون‌کنشی در زمرهٔ اختلال‌های روانی بسیار بحث‌انگیز دورهٔ کودکی به‌شمار می‌رود و تأثیر عمیقی بر زندگی هزاران کودک و خانوادهٔ آن‌ها می‌گذارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطهٔ بین اختلال‌های مرتبط با اضطراب و تکانشگری با نبود تعامل مثبت با همسالان در دانش‌آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی صورت گرفت.
روش‌بررسی: روش تحقیق از نوع توصیفی‌همبستگی بود. جامعهٔ آماری را تمامی دانش‌آموزان فزون‌کنش ۸تا۱۱سالهٔ مراجعه‌کننده به کلنیک‌های شهرکرج در سال ۹۷-۱۳۹۶ تشکیل دادند که از میان آن‌ها ۵۰ نفر به‌عنوان نمونه به‌‌شیوهٔ نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه‌های خودبازداری و اختلال‌های مرتبط با اضطراب و مهارت اجتماعی بود. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها علاوه‌بر آمار توصیفی، در سطح معناداری ۰٫۰۵ از همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی به‌روش گام‌به‌گام و نیز نرم‌افزار SPSS نسخهٔ ۲۳ استفاده شد. 
یافته‌ها: نتایج نشان داد که تعامل با همسالان تنها با دو مولفهٔ مربوط به اختلال‌های مرتبط با اضطراب یعنی مؤلفه‌های اضطراب اجتماعی (۰٫۰۳۱=p) و مدرسه‌هراسی (۰٫۰۴۴=p) معنادار است. همچنین بین تعامل با همسالان و تکانشگری رابطهٔ منفی و معناداری وجود دارد (۰٫۰۰۱>p). 
نتیجه‌گیری: از بین پنج خرده‌مولفهٔ اختلال‌های مرتبط با اضطراب تنها دو مولفهٔ اضطراب اجتماعی و مدرسه‌هراسی می‌تواند به‌عنوان متغیرهای پیش‌بین تعامل با همسالان در کودکان مطرح باشد. 
 
متن کامل [PDF 803 kb]   (237 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: روانشناسی
دریافت: ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ | پذیرش: ۱۳۹۷/۱۲/۲۲