برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
اثربخشی مداخلات روانشناختی- آموزشی بر عملکرد تحصیلی کودکان مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی (28440 مشاهده)
دانش‌آموزان نارساخوان، مهارت‌های اجتماعی، حرمت خود، خودپنداشت (25521 مشاهده)
اثربخشی کارکردهای اجرایی و دانش فراشناختی بر میزان نافرمانی مقابله‌ای کودکان پسر دارای اختلال نافرمانی مقابله‌ای در دورهٔ دبستان (24306 مشاهده)
بررسی رابطهٔ مهارت‌‌های اجتماعی با مشکلات رفتاری در دانش‌‌آموزان کم‌‌توان ذهنی خفیف (21807 مشاهده)
بررسی میزان اثربخشی معنادرمانی در سلامت روان مادران دارای کودکان استثنایی (20369 مشاهده)
بررسی رابطهٔ شدت اتیسم در کودکان، با میزان امیدواری و عزت‌نفس مادرانشان (19031 مشاهده)
تأثیر موسیقی اصیل ایرانی بر مهارت‌های درشت دستی کودکان مبتلا به فلج مغزی اسپاستیک (18888 مشاهده)
مقایسهٔ سلامت عمومی و رضایت زناشویی در مادران کودکان با ناتوانی‌های یادگیری و عادی (18610 مشاهده)
اثربخشی برنامهٔ آموزش شناختی بر مهارت‌های شناختی و علائم اختلال بیش‌فعالی و نقص توجه در کودکان مبتلا (18363 مشاهده)
مطالعۀ میزان اثربخشی آموزش مدیریت خشم و بیان هیجانات، بر کاهش اختلالات رفتاری در کودکان ناسازگار (17695 مشاهده)
تاثیر ترتیب تمرین ترکیبی (قدرتی و استقامتی) بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی در زنان سالمند (17470 مشاهده)
اثربخشی آموزش گروهی مدیریت خشم بر بهبود مهارت‌های ارتباطی دختران بزهکار شهر تهران (17362 مشاهده)
اثربخشی مشاورهٔ مبتنی‌بر بهبود کیفیت زندگی بر ارتقای بهزیستی روان‌شناختی مادران کودکان مصروع (17333 مشاهده)
بررسی تأثیر برنامهٔ درمانی لیدکامب بر روی کاهش شدت لکنت کودکان پیش‌دبستانی و کاهش اضطراب والدین آن‌ها (17299 مشاهده)
ترجمه، انطباق فرهنگی و ارزیابی روایی صوری و همگرای پرسشنامهٔ سنجش خستگی شغلی سوفی به زبان فارسی (17049 مشاهده)
اثر‌بخشی آموزش روش ذهن‌آگاهی مبتنی‌بر کاهش استرس (MBSR) بر بهبود واکنش‌های شناختی، عاطفی، رفتاری در افراد دارای لکنت زبان (16951 مشاهده)
تأثیر آموزش نظریهٔ ذهن در مهارت‌های اجتماعی و خودپندارهٔ کودکان نارساخوان (16923 مشاهده)
بررسی ارتباط سبک زندگی و سلامتی در سالمندان مراجعه‌کننده به بوستان‌های شهر تهران در سال ۱۳۸۹ (16615 مشاهده)
طراحی و آزمایش شیوهٔ واژه‌نماسازی برای آموزش کودکان با ناتوانی‌های یادگیری (16557 مشاهده)
تأثیر تمرینات جسمانی و هماهنگی بر کاهش اختلالات رفتاری کودکان کم‌توان ذهنی (16241 مشاهده)
مقایسۀ سطوح نظریۀ ذهن در بین کودکان دچار اتیسم، کم‌توانی ذهنی، اختلال نقص توجه ـ بیش‌فعالی و عادی (16172 مشاهده)
اثر‌بخشی بازی‌درمانی بر بهبود توجه دیداری در دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری املا (15990 مشاهده)
بررسی تاثیر استفاده از اسپلینت اکستنشن بر روی عملکرد دست بیماران سکته ی مغزی مزمن (15990 مشاهده)
شیوع ازدواج‌های خویشاوندی در والدین کودکان کم‌توان ذهنی و عادی و رابطۀ آن با کم‌توانی ذهنی (15945 مشاهده)
نیاز‌سنجی آموزشی معلمان عادی و رابط کودکان با آسیب شنوایی در مدارس فراگیر شهر تهران (15913 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
روش های پژوهش ترکیبی: گونه شناسی (6935 دریافت)
تأثیر تمرینات یکپارچگی حسی-حرکتی بر مهارت‌های حرکتی درشت کودکان کم‌توان ذهنی شدید (6583 دریافت)
تأثیر تمرینات یکپارچگی حسی‒حرکتی بر رشد مهارت‌های حرکتی ظریف کودکان کم‌توان ذهنی تربیت‌پذیر (5483 دریافت)
امید، شادکامی و رضایت از زندگی در افراد معلول (4781 دریافت)
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان فراشناختی بر بهبود علائم وسواس-جبری زنان مبتلا به اختلال وسواس-اجباری شهر خرم‌آباد (4717 دریافت)
معنا درمانی گروهی به عنوان روش توانبخشی کاهش افسردگی زنان سالمند (4659 دریافت)
تعیین موانع اشتغال افراد دارای معلولیت جسمی حرکتی و کاربرد های آن برای مدیران توانبخشی (4555 دریافت)
تأثیر تمرینات ادراکی- حرکتی بر کارکرد اجرایی کودکان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر (4549 دریافت)
بررسی مقایسه‌ای کیفیت زندگی مادران کودکان کم‌توان ذهنی و مادران کودکان عادی (4528 دریافت)
اثربخشی برنامهٔ آموزش شناختی بر مهارت‌های شناختی و علائم اختلال بیش‌فعالی و نقص توجه در کودکان مبتلا (4328 دریافت)
مقایسهٔ اثربخشی روش‌های درمان‌ شناختی و مواجهه‌ای بر اختلال وسواس فکری - عملی (4258 دریافت)
بررسی پایایی نسخهٔ فارسی ابزار سنجش شدت لکنت (SSI-4) ویژهٔ کودکان پیش از دبستان مبتلا به لکنت (4196 دریافت)
افزایش وضوح گفتار بزرگسال ناشنوای عمیق پیش‌زبانی در بافت‌های /x/ و /xa/ (4134 دریافت)
اثربخشی تمرین‌های ادراکی - دیداری بر بهبود توجه کودکان با اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی (مطالعهٔ تک‌موردی) (3931 دریافت)
مقایسه اثر‌بخشی رفتار درمانی شناختی و دارودرمانی بر کاهش علائم همراه اختلال نارسایی توجه و بیش‌فعالی (3840 دریافت)
شیوع ازدواج‌های خویشاوندی در والدین کودکان کم‌توان ذهنی و عادی و رابطۀ آن با کم‌توانی ذهنی (3809 دریافت)
تأثیر فعالیت‌‌ ورزشی بر پرخاشگری دانش‌آموزان با ناتوانی هوشی (3753 دریافت)
دانش‌آموزان نارساخوان، مهارت‌های اجتماعی، حرمت خود، خودپنداشت (3719 دریافت)
ترجمه، انطباق فرهنگی و ارزیابی روایی صوری و همگرای پرسشنامهٔ سنجش خستگی شغلی سوفی به زبان فارسی (3670 دریافت)
کاربرد و مقایسه روشهای یادگیری ماشینی رندم فارست و درخت کلاس بندی-رگرسیونی در مطالعه وابستگی ژنتیکی در بیماران عروق کرونری (3629 دریافت)
آیا وجود شنوایی برای یادگیری گفتار ضروری است؟ (3597 دریافت)
اثربخشی مداخلات روانشناختی- آموزشی بر عملکرد تحصیلی کودکان مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی (3582 دریافت)
بررسی ارتباط سبک زندگی و سلامتی در سالمندان مراجعه‌کننده به بوستان‌های شهر تهران در سال ۱۳۸۹ (3560 دریافت)
اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در مادران کودکان با اختلال‌های طیف اتیسم (3558 دریافت)
تأثیر بازی‌درمانی بر تقویت توجه شنیداری دانش‌آموزان با اختلال یادگیری املا (3533 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
دربارهٔ مجلهٔ مطالعات ناتوانی ( 129597 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 82184 بازدید)
«اطلاعیه»؛ هزینهٔ انتشار مقالات در سال ۱۳۹۴ ( 81915 بازدید)
نمایه‌سازی مجله مطالعات ناتوانی در پایگاه استنادی ISC ( 81689 بازدید)
اطلاعات تماس ( 77405 بازدید)
اهداف و زمینهٔ فعالیت مجلهٔ مطالعات ناتوانی ( 74317 بازدید)
«اطلاعیه» هزینه انتشار مقالات از تیرماه ۱۳۹۵ ( 63113 بازدید)
اعضای هیئت تحریریه ( 40574 بازدید)
راهنمای نویسندگان ( 29435 بازدید)
مستندات علمی-پژوهشی ( 10253 بازدید)
راهنمای ارسال نسخهٔ اصلاح‌شده ( 9851 بازدید)
راهنمای تنظیم وابستگی در متن مقاله ( 9428 بازدید)
راهنمای درج نشانی وب منبع در فایل Word مقاله ( 7409 بازدید)
خوش آمدید ( 1922 بازدید)
اطلاعیه هزینه بررسی و انتشار مقالات در سال ۱۳۹۷ ( 1515 بازدید)
تماس با بخش پشتیبانی ( 489 بازدید)
اطلاعیه هزینه بررسی و انتشار مقالات زمستان ۱۳۹۷ ( 479 بازدید)
راهنمای اصلاح مشخصات نویسندگان ( 307 بازدید)
تعطیلات نوروزی ( 132 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 14 ارسال)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 10 ارسال)
راهنمای نویسندگان ( 2 ارسال)
«اطلاعیه» هزینه انتشار مقالات از تیرماه ۱۳۹۵ ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 1840 چاپ)
نمایه‌سازی مجله مطالعات ناتوانی در پایگاه استنادی ISC ( 1809 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 1791 چاپ)
اطلاعات تماس ( 1788 چاپ)
راهنمای ارسال نسخهٔ اصلاح‌شده ( 1759 چاپ)
راهنمای تنظیم وابستگی در متن مقاله ( 1756 چاپ)
«اطلاعیه»؛ هزینهٔ انتشار مقالات در سال ۱۳۹۴ ( 1585 چاپ)
اعضای هیئت تحریریه ( 1318 چاپ)
دربارهٔ مجلهٔ مطالعات ناتوانی ( 1263 چاپ)
اهداف و زمینهٔ فعالیت مجلهٔ مطالعات ناتوانی ( 1259 چاپ)
مستندات علمی-پژوهشی ( 1191 چاپ)
خوش آمدید ( 1052 چاپ)
راهنمای درج نشانی وب منبع در فایل Word مقاله ( 1015 چاپ)
«اطلاعیه» هزینه انتشار مقالات از تیرماه ۱۳۹۵ ( 600 چاپ)
اطلاعیه هزینه بررسی و انتشار مقالات در سال ۱۳۹۷ ( 99 چاپ)
اطلاعیه هزینه بررسی و انتشار مقالات زمستان ۱۳۹۷ ( 30 چاپ)
راهنمای اصلاح مشخصات نویسندگان ( 28 چاپ)
تماس با بخش پشتیبانی ( 21 چاپ)
تعطیلات نوروزی ( 8 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مطالعات ناتوانی (علمی- پژوهشی) می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Middle Eastern Journal of Disability Studies

Designed & Developed by : Yektaweb