برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
اثربخشی مداخلات روانشناختی- آموزشی بر عملکرد تحصیلی کودکان مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی (30085 مشاهده)
دانش‌آموزان نارساخوان، مهارت‌های اجتماعی، حرمت خود، خودپنداشت (26205 مشاهده)
اثربخشی کارکردهای اجرایی و دانش فراشناختی بر میزان نافرمانی مقابله‌ای کودکان پسر دارای اختلال نافرمانی مقابله‌ای در دورهٔ دبستان (24968 مشاهده)
بررسی رابطهٔ مهارت‌‌های اجتماعی با مشکلات رفتاری در دانش‌‌آموزان کم‌‌توان ذهنی خفیف (22518 مشاهده)
بررسی میزان اثربخشی معنادرمانی در سلامت روان مادران دارای کودکان استثنایی (20921 مشاهده)
بررسی رابطهٔ شدت اتیسم در کودکان، با میزان امیدواری و عزت‌نفس مادرانشان (19709 مشاهده)
تأثیر موسیقی اصیل ایرانی بر مهارت‌های درشت دستی کودکان مبتلا به فلج مغزی اسپاستیک (19362 مشاهده)
مقایسهٔ سلامت عمومی و رضایت زناشویی در مادران کودکان با ناتوانی‌های یادگیری و عادی (19171 مشاهده)
اثربخشی برنامهٔ آموزش شناختی بر مهارت‌های شناختی و علائم اختلال بیش‌فعالی و نقص توجه در کودکان مبتلا (18867 مشاهده)
مطالعۀ میزان اثربخشی آموزش مدیریت خشم و بیان هیجانات، بر کاهش اختلالات رفتاری در کودکان ناسازگار (18195 مشاهده)
اثربخشی آموزش گروهی مدیریت خشم بر بهبود مهارت‌های ارتباطی دختران بزهکار شهر تهران (17921 مشاهده)
تاثیر ترتیب تمرین ترکیبی (قدرتی و استقامتی) بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی در زنان سالمند (17911 مشاهده)
اثربخشی مشاورهٔ مبتنی‌بر بهبود کیفیت زندگی بر ارتقای بهزیستی روان‌شناختی مادران کودکان مصروع (17843 مشاهده)
بررسی تأثیر برنامهٔ درمانی لیدکامب بر روی کاهش شدت لکنت کودکان پیش‌دبستانی و کاهش اضطراب والدین آن‌ها (17756 مشاهده)
ترجمه، انطباق فرهنگی و ارزیابی روایی صوری و همگرای پرسشنامهٔ سنجش خستگی شغلی سوفی به زبان فارسی (17479 مشاهده)
تأثیر آموزش نظریهٔ ذهن در مهارت‌های اجتماعی و خودپندارهٔ کودکان نارساخوان (17422 مشاهده)
اثر‌بخشی آموزش روش ذهن‌آگاهی مبتنی‌بر کاهش استرس (MBSR) بر بهبود واکنش‌های شناختی، عاطفی، رفتاری در افراد دارای لکنت زبان (17385 مشاهده)
طراحی و آزمایش شیوهٔ واژه‌نماسازی برای آموزش کودکان با ناتوانی‌های یادگیری (17006 مشاهده)
بررسی ارتباط سبک زندگی و سلامتی در سالمندان مراجعه‌کننده به بوستان‌های شهر تهران در سال ۱۳۸۹ (16978 مشاهده)
تأثیر تمرینات جسمانی و هماهنگی بر کاهش اختلالات رفتاری کودکان کم‌توان ذهنی (16689 مشاهده)
مقایسۀ سطوح نظریۀ ذهن در بین کودکان دچار اتیسم، کم‌توانی ذهنی، اختلال نقص توجه ـ بیش‌فعالی و عادی (16631 مشاهده)
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان فراشناختی بر بهبود علائم وسواس-جبری زنان مبتلا به اختلال وسواس-اجباری شهر خرم‌آباد (16442 مشاهده)
اثر‌بخشی بازی‌درمانی بر بهبود توجه دیداری در دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری املا (16430 مشاهده)
بررسی تاثیر استفاده از اسپلینت اکستنشن بر روی عملکرد دست بیماران سکته ی مغزی مزمن (16416 مشاهده)
شیوع ازدواج‌های خویشاوندی در والدین کودکان کم‌توان ذهنی و عادی و رابطۀ آن با کم‌توانی ذهنی (16342 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
روش های پژوهش ترکیبی: گونه شناسی (7279 دریافت)
تأثیر تمرینات یکپارچگی حسی-حرکتی بر مهارت‌های حرکتی درشت کودکان کم‌توان ذهنی شدید (6810 دریافت)
تأثیر تمرینات یکپارچگی حسی‒حرکتی بر رشد مهارت‌های حرکتی ظریف کودکان کم‌توان ذهنی تربیت‌پذیر (5707 دریافت)
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان فراشناختی بر بهبود علائم وسواس-جبری زنان مبتلا به اختلال وسواس-اجباری شهر خرم‌آباد (5009 دریافت)
امید، شادکامی و رضایت از زندگی در افراد معلول (4951 دریافت)
معنا درمانی گروهی به عنوان روش توانبخشی کاهش افسردگی زنان سالمند (4828 دریافت)
تأثیر تمرینات ادراکی- حرکتی بر کارکرد اجرایی کودکان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر (4806 دریافت)
تعیین موانع اشتغال افراد دارای معلولیت جسمی حرکتی و کاربرد های آن برای مدیران توانبخشی (4779 دریافت)
بررسی مقایسه‌ای کیفیت زندگی مادران کودکان کم‌توان ذهنی و مادران کودکان عادی (4719 دریافت)
اثربخشی برنامهٔ آموزش شناختی بر مهارت‌های شناختی و علائم اختلال بیش‌فعالی و نقص توجه در کودکان مبتلا (4516 دریافت)
مقایسهٔ اثربخشی روش‌های درمان‌ شناختی و مواجهه‌ای بر اختلال وسواس فکری - عملی (4489 دریافت)
بررسی پایایی نسخهٔ فارسی ابزار سنجش شدت لکنت (SSI-4) ویژهٔ کودکان پیش از دبستان مبتلا به لکنت (4320 دریافت)
افزایش وضوح گفتار بزرگسال ناشنوای عمیق پیش‌زبانی در بافت‌های /x/ و /xa/ (4213 دریافت)
اثربخشی تمرین‌های ادراکی - دیداری بر بهبود توجه کودکان با اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی (مطالعهٔ تک‌موردی) (4081 دریافت)
مقایسه اثر‌بخشی رفتار درمانی شناختی و دارودرمانی بر کاهش علائم همراه اختلال نارسایی توجه و بیش‌فعالی (4020 دریافت)
شیوع ازدواج‌های خویشاوندی در والدین کودکان کم‌توان ذهنی و عادی و رابطۀ آن با کم‌توانی ذهنی (3928 دریافت)
تأثیر فعالیت‌‌ ورزشی بر پرخاشگری دانش‌آموزان با ناتوانی هوشی (3865 دریافت)
دانش‌آموزان نارساخوان، مهارت‌های اجتماعی، حرمت خود، خودپنداشت (3857 دریافت)
ترجمه، انطباق فرهنگی و ارزیابی روایی صوری و همگرای پرسشنامهٔ سنجش خستگی شغلی سوفی به زبان فارسی (3775 دریافت)
کاربرد و مقایسه روشهای یادگیری ماشینی رندم فارست و درخت کلاس بندی-رگرسیونی در مطالعه وابستگی ژنتیکی در بیماران عروق کرونری (3729 دریافت)
بررسی ارتباط سبک زندگی و سلامتی در سالمندان مراجعه‌کننده به بوستان‌های شهر تهران در سال ۱۳۸۹ (3706 دریافت)
اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در مادران کودکان با اختلال‌های طیف اتیسم (3698 دریافت)
آیا وجود شنوایی برای یادگیری گفتار ضروری است؟ (3693 دریافت)
اثربخشی مداخلات روانشناختی- آموزشی بر عملکرد تحصیلی کودکان مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی (3663 دریافت)
تأثیر بازی‌درمانی بر تقویت توجه شنیداری دانش‌آموزان با اختلال یادگیری املا (3651 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
دربارهٔ مجلهٔ مطالعات ناتوانی ( 130387 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 82697 بازدید)
«اطلاعیه»؛ هزینهٔ انتشار مقالات در سال ۱۳۹۴ ( 82447 بازدید)
نمایه‌سازی مجله مطالعات ناتوانی در پایگاه استنادی ISC ( 82224 بازدید)
اطلاعات تماس ( 78552 بازدید)
اهداف و زمینهٔ فعالیت مجلهٔ مطالعات ناتوانی ( 74857 بازدید)
«اطلاعیه» هزینه انتشار مقالات از تیرماه ۱۳۹۵ ( 63689 بازدید)
اعضای هیئت تحریریه ( 41335 بازدید)
راهنمای نویسندگان ( 31889 بازدید)
مستندات علمی-پژوهشی ( 10839 بازدید)
راهنمای ارسال نسخهٔ اصلاح‌شده ( 10647 بازدید)
راهنمای تنظیم وابستگی در متن مقاله ( 10031 بازدید)
راهنمای درج نشانی وب منبع در فایل Word مقاله ( 7974 بازدید)
اطلاعیه هزینه بررسی و انتشار مقالات در سال ۱۳۹۷ ( 2015 بازدید)
خوش آمدید ( 1933 بازدید)
تماس با بخش پشتیبانی ( 1276 بازدید)
اطلاعیه هزینه بررسی و انتشار مقالات زمستان ۱۳۹۷ ( 980 بازدید)
راهنمای اصلاح مشخصات نویسندگان ( 831 بازدید)
تعطیلات نوروزی ( 603 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 14 ارسال)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 10 ارسال)
راهنمای نویسندگان ( 2 ارسال)
«اطلاعیه» هزینه انتشار مقالات از تیرماه ۱۳۹۵ ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 1867 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 1847 چاپ)
نمایه‌سازی مجله مطالعات ناتوانی در پایگاه استنادی ISC ( 1837 چاپ)
اطلاعات تماس ( 1830 چاپ)
راهنمای ارسال نسخهٔ اصلاح‌شده ( 1799 چاپ)
راهنمای تنظیم وابستگی در متن مقاله ( 1790 چاپ)
«اطلاعیه»؛ هزینهٔ انتشار مقالات در سال ۱۳۹۴ ( 1610 چاپ)
اعضای هیئت تحریریه ( 1342 چاپ)
دربارهٔ مجلهٔ مطالعات ناتوانی ( 1294 چاپ)
اهداف و زمینهٔ فعالیت مجلهٔ مطالعات ناتوانی ( 1285 چاپ)
مستندات علمی-پژوهشی ( 1223 چاپ)
خوش آمدید ( 1063 چاپ)
راهنمای درج نشانی وب منبع در فایل Word مقاله ( 1052 چاپ)
«اطلاعیه» هزینه انتشار مقالات از تیرماه ۱۳۹۵ ( 625 چاپ)
اطلاعیه هزینه بررسی و انتشار مقالات در سال ۱۳۹۷ ( 120 چاپ)
تماس با بخش پشتیبانی ( 56 چاپ)
راهنمای اصلاح مشخصات نویسندگان ( 56 چاپ)
اطلاعیه هزینه بررسی و انتشار مقالات زمستان ۱۳۹۷ ( 55 چاپ)
تعطیلات نوروزی ( 29 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مطالعات ناتوانی (علمی- پژوهشی) می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Middle Eastern Journal of Disability Studies

Designed & Developed by : Yektaweb