مجله مطالعات ناتوانی (علمی- پژوهشی)- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها
آدرس پستی
تهران، خیابان میرداماد، میدان مادر، خیابان شهید شاه‌نظری، دانشکدهٔ توانبخشی دانشگاه ایران، گروه مدیریت توانبخشی
تماس با مدیر مسئول
دکتر مسعود کریملو، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رایانامه: mkarimlo@yahoo.com
تماس با سردبیر
دکتر محمد کمالی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
رایانامه: mkamali@gmail.com
تماس تلفنی
09354559476
رایانامه‌های مهم:
آدرس اصلی مجله: info@jdisabilstud.ir
واحد پشتیبانی: support@jdisabilstud.ir
نشانی مطلب در وبگاه مجله مطالعات ناتوانی (علمی- پژوهشی):
http://jdisabilstud.ir/find.php?item=1.57.17.fa
برگشت به اصل مطلب