مجله مطالعات ناتوانی (علمی- پژوهشی)- اخبار نشریه
اطلاعیه هزینه بررسی و انتشار مقالات در سال ۱۳۹۷

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۱۱ | 

مانند سال‌های گذشته و بنابر الگوی انتشار مقالات در مجلهٔ مطالعات ناتوانی که مبتنی بر ر «دسترسی آزاد» است، هزینهٔ انتشار مقالات توسط نویسندگان مقالات تأمین می‌گردد. در مذاکرات با پیمان‌کاران اجرایی مجله، هزینه‌ها به‌سبب افزایش قیمت‌ها علی‌الخصوص در فرآیند ویرایش انگلیسی، فراتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۶ و معادل ۱۵ درصد گردید. اگرچه حفظ هزینه‌ها در همین سطح نیز ناشی از امعان نظر ویژهٔ پیمان‌کاران همکار مجله بوده است.

با این اوصاف، مبلغ دریافتی از نویسندگان بابت هزینه‌های اجرایی و آماده‌سازی و انتشار مقاله، در سال ۱۳۹۷، مبلغ ۸۵۰هزار تومان تعیین گردید. این تغییرات برای کلیه مقاله‌هایی که از ۱۵خرداد ماه ۱۳۹۷ بارگذاری می‌شوند اعمال خواهد شد.

باتوجه به این‌که چاپ مقالاتی که پس از تاریخ مذکور پذیرش بگیرند با هزینهٔ جدید از سوی پیمانکاران محاسبه می‌شود، مقالاتی که زمان پذیرش آن‌ها پس از تاریخ مذکور باشد نیز مشمول افزایش قیمت در پرداخت دوم (زمان پذیرش) خواهند گردید.

نشانی مطلب در وبگاه مجله مطالعات ناتوانی (علمی- پژوهشی):
http://jdisabilstud.ir/find.php?item=1.43.27.fa
برگشت به اصل مطلب