مجله مطالعات ناتوانی (علمی- پژوهشی)- اخبار نشریه
راه‌اندازی پایگاه جدید

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE

خوانندگان و نویسندگان محترم مجله مطالعات ناتوانی

باتوجه به تغییر ابعاد کار در مجله مطالعات ناتوانی و نیز نیازمندی‌های فنی برای پشتیبانی از دوزبانه بودن مجله، پس از دوره‌ای بررسی، تصمیم به تغییر نرم‌افزار مدیریت مجله گرفته شد.

از این‌رو هم‌اکنون با بهره‌گیری از نرم‌افزار بومی مدیریت مجلات، کاستی‌های نرم‌افزار پیشین درخصوص پشتیبانی از حالت دوزبانه و نیز تاریخ رسمی کشور (هجری شمسی) مرتفع شده است.
دفتر مجله، درحال جابجایی اطلاعات از نرم‌افزار پیشین به نرم‌افزار فعلی است. این فرآیند چند روزی ادامه خواهد داشت. از این‌که با صبر و شکیبایی خود ما را در این خصوص یاری می‌فرمایید، سپاسگزاریم.

نشانی مطلب در وبگاه مجله مطالعات ناتوانی (علمی- پژوهشی):
http://jdisabilstud.ir/find.php?item=1.43.10.fa
برگشت به اصل مطلب