مجله مطالعات ناتوانی (علمی- پژوهشی)- راهنمای درج نشانی وب منبع در فایل Word مقاله
راهنمای درج نشانی وب منبع در فایل Word مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

با توجه به این‌که اطمینان از صحّت منابع ارائه‌شده در مقالات بسیار ضروری است و از سوی دیگر، مشاهده شده که در برخی موارد، مخصوصاً در مورد مقالات فارسی، نحوهٔ نگارش صحیح منابع رعایت نمی‌گردد؛ از این‌رو مجلهٔ مطالعات ناتوانی اقدام به بازبینی یکایک منابع درج‌شده در فهرست منابع می‌نماید. لکن این کار، فعالیتی زمان‌بر بوده و موجب طولانی‌شدن فرآیند پردازش و آماده‌سازی مقالات در مرحلهٔ چاپ می‌گردد.
بنابراین برای تسریع در چاپ مقاله، ضمن حفظ اطمینان از صحت نحوهٔ درج منابع، لازم است که نویسندگان اقدامات دستور‌العمل زیر را برای تمامی منابع درج‌شده در فهرست منابع مقاله انجام دهند؛ تا رهگیری مقالات و اصلاح منابع با سرعت بیشتری صورت پذیرد.

فایل PDF دستورالعمل را از اینجا بارگذاری کنید.
می‌توانید ویدئوی آموزشی را از اینجا بارگذاری نمایید.
نشانی مطلب در وبگاه مجله مطالعات ناتوانی (علمی- پژوهشی):
http://jdisabilstud.ir/find.php?item=1.119.24.fa
برگشت به اصل مطلب