You can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML بررسی ابزار‌های تشخیص اختلال زبان نوشتاری و روش‌های تشخیص‌های این اختلال در ایران
شهاب مرادی ، علی محمد رضایی، سیاوش طالع پسند
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری و سازگاری اجتماعی‌، عاطفی دانش‌آموزان دارای اختلالات هیجانی و رفتاری
رضا پاشا ، فرزانه گل شکوه
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی و مقایسهٔ کیفیت صدای مردان و زنان فارسی‌زبان با استفاده از روش «تحلیل سپسترال»
آرزو حسن وند، ابوالفضل صالحی ، آرمان احمدیان، مهدی رهگذر
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثربخشی آموزش مثبت‌نگری اسلامی بر احساس خشم و رضایت از زندگی مادران کودکان با نیازهای ویژه
محمدجواد آقاجانی ، عباسعلی حسین خانزاده، بهمن اکبری، مژینه السادات میر ارض گر
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثربخشی درمان مبتنی بر ابرازگری هیجانی بر احساس گرفتاری مادران کودکان بیش فعال
زهره علی عسگری، امیر قمرانی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثربخشی آموزش برنامهٔ شناختی‌رفتاری مارتین بر کاهش ناتوان‌کنندهٔ رفتارهای انگیزشی و خودناتوانی یادگیری
مریم اسبقی ، هوشنگ طالبی، احمد عابدی، غلام رضا منشئی، احمدعلی فروغی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر توان‌بخشی حرکتی مجازی بر تعادل و تحرک بیماران آسیب مغزی اکتسابی
علی حیرانی، محمد تقی اقدسی، محمد جهانگیری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی‌بر پذیرش و تعهد بر ذهن‌آگاهی و پذیرش مادران دارای کودک مبتلا به اختلال طیف اوتیسم
اندیشه حیدریان سامانی، ایلناز سجادیان ، ُسمیه حیدری شادهی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مقایسهٔ تولید واکه‌های زبان فارسی در بزرگسالان ۱۸ تا ۲۸‌سالهٔ ترک‌زبان
امین دوازده امامی ، لیلا قلیچی، محمد صادق جنابی، یونس امیری شوکی، یحیی مدرسی، محمد کمالی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی کیفیت صدای بزرگسالان فارسی‌زبان طبیعی و مبتلا به مالتیپل‌اسکلروزیس: «تحلیل سپسترال»
آرزو حسن وند، ابوالفضل صالحی ، آرمان احمدیان، مهدی رهگذر
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثر‌بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر کنترل افکار ناکارآمد در دختران فراری و بدسرپرست
ساناز موقر
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML روایی صوری و پایایی آزمون-بازآزمون نسخهٔ فارسی‌شدهٔ پرسشنامهٔ فعالیت فیزیکی بائک در بیماران مبتلا به کمر‌درد
پیام رفائی، لاله لاجوردی ، محمد کمالی، اکرم آزاد، امیر حسین یزدانی، پیام امینی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثر تعاملی تمرین کم‌خطا-پر‌خطا و خواب-هوشیاری بر یادگیری مهارت پرتاب یک‌دستی در کودکان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر: آزمون فرضیهٔ اختصاصی‌بودن تمرین
ماندانا سنگاری ، پروانه شمسی پور دهکردی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثربخشی درمان مبتنی‌بر پذیرش و تعهد در تنظیم هیجان و کیفیت زندگی مادران با فرزند کم‌توان ذهنی
فریدون گودرزی، زیبا سلطانی ، مریم السادات حسینی صدیق، میثم همدمی، رضا قاسمی جوبنه
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثربخشی مداخلهٔ مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی ویژهٔ کودکان بر ذهن‌آگاهی و سلامت روان آن‌ها
روشنک وصالی محمود، حسن احدی ، محمدباقر کجباف، حمیدطاهر نشاط دوست
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثربخشی هنردرمانی با رویکرد نقاشی بر تکانشگری کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی/نارسایی‌توجه
بیتا شلانی، جهانگیر کرمی ، خدامراد مؤمنی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML پیشنهاد مدلی جهت تشخیص و طبقه‌بندی اختلال‌های یادگیری کودکان استثنایی با استفاده از سیستم‌های خبرهٔ هوشمند
سید محمد مهدی فاطمی بوشهری ، محسن سرداری زارچی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی اثربخشی برنامه‌های درمانی مرکز اقامتی اجباری بر رضایت از زندگی، تنظیم هیجانی و سلامت روان در افراد با اختلال سوء‌مصرف مواد
انسیه بابایی ، نادر رازقی، حسین نازک تبار، زینب جلالی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML آسیب‌شناسی مکانیزم‌های دفاعی والدین با کودکان ناتوان هوشی و ناشنوا و ارائهٔ راهکارهای اصلاحی
مسلم عباسی ، ذبیح پیرانی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر درمان نگهدارنده با متادون (MMT) بر کارکردهای شناختی مصرف‌کنندگان مواد‌مخدر افیونی در زندان مرکزی همدان
بهزاد فیضی منش ، یحیی یاراحمدی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثربخشی تمرینات یکپارچگی حسی‌حرکتی بر بهبود علائم کودکان اختلال طیف اوتیسم
اعظم صادقیان، ایمان الله بیگدلی ، مهدی علیزاده
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مقایسهٔ‌ علائم اختلالات اضطرابی در کودکان مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری و کودکان عادی
سعید آریاپوران
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مقایسهٔ تاب‌آوری خانواده و بلوغ هیجانی در مردان وابسته و غیر‌وابسته به مواد
میثم همدمی ، منصور حکیم جوادی، مسعود غلامعلی لواسانی، رضا قاسمی جوبنه
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مقایسهٔ کیفیت و رضایت از زندگی، عزت‌نفس و رشد اجتماعی معلولین ورزشکار و غیرورزشکار
عین اله نادری ، عین اله سکینه پور، وحید فرهادی، فاطمه شعبانی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML نقش سبک فرزند‌پروری والدین در پیش‌بینی توانایی خود‌تعیین‌گری خواهران و برادران کودکان با ناتوانی تحولی
ستاره شجاعی ، عباسعلی حسین خانزاده، محمدصابر خاقانی نژاد، مریم شاهین، زهره آهنگر قربانی، محبوبه طاهر
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی دیدگاه دبیران دوره پیش‌حرفه‌ای پیرامون کتاب‌های درسی دانش‌آموزان کم‌توان هوشی از نظر توجه به آمادگی شغلی
حمیدرضا شریفی جندانی ، باقر غباری بناب، فرهاد محکی، احمد محمدی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی رابطهٔ منبع کنترل و خودکارآمدی با تعارضات زناشویی در دانشجویان
بهزاد فیضی منش ، یحیی یاراحمدی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی تأثیر پرهیز از مصرف بر روی توجه پایدار، حافظهٔ آینده‌نگر و بازداری پاسخ در سوءمصرف‌کنندگان مزمن سابق مت‌آمفتامین
مریم رضایی ، ایمان الله بیگدلی، شاهرخ مکوند
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثر مداخلات چندبُعدی انگیزشی بر کاهش اضطراب امتحان و احساس عدم کنترل دانش‌آموزان با ناتوانی در پیشرفت تحصیلی
خانم فاطمه پورآقا رودبرده، سیاوش طالع پسند ، اسحاق رحیمیان بوگر
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مقایسهٔ اثربخشی رویکرد توان‌بخشی و دارو‌درمانی در بهبود نشانه‌های بالینی و کارکرد تحصیلی کودکان با اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی
سعید اعظمی، سیاوش طالع پسند ، مرتضی نظیفی، اسحاق رحیمیان
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثربخشی درمان مبتنی‌بر افق زمان بر اجتناب تجربه‌‌ای مادران با دختر مبتلا به ناتوانی هوشی
زهرا عباسی کردابادی، امیر قمرانی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML پیش‌بینی مشکلات رفتاری دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری بر اساس سبک فرزندپروری والدین
قربان همتی علمدارلو ، حمیده لشگری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مقایسه نمره کلی شاخص معلولیت صوتی و کیفیت زندگی مرتبط با صوت در معلمان مبتلا به اختلال صوت شاغل در مدارس ابتدایی شهر اصفهان
مرضیه استادی، فاطمه ابناوی، آصفه معماریان ، پریسا احمدی، عاطفه داروئی فرد، پریزاد جانقربان
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML آموزش مستقیم: مداخله‌ای رفتاری برای افزایش حافظه کاری و خودکاری در دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ریاضی
حمید علیزاده، معصومه ایمانی ، فرنگیس کاظمی، باقر غبار بناب
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر حساسیت‌زدایی چشم و پردازش مجدد (EMDR) بر رضایت از تصویر بدنی و عزت‌نفس در افراد قطع‌عضوشدهٔ مبتلا به درد عضو خیالی
سارا نامجو ، حسن احدی، احمد برجعلی، محمد رضا صیرفی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
Back to Original Issue
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مطالعات ناتوانی (علمی- پژوهشی) می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Middle Eastern Journal of Disability Studies

Designed & Developed by : Yektaweb