You can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML مقایسهٔ انسجام خانواده، استرس ادراک‌شده و خودپنداشت در مادران کودکان با نارسایی توجه/بیش‌فعالی و مادران کودکان عادی
معصومه ساکت محجوب ، عباسعلی حسین خانزاده، الهه استوی، شیوا منظومه
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML خطاهای دستوری فعل در نوشتار کم‌شنوایان عمیق و شدید بزرگسال فارسی‌زبان
یونس امیری شوکی، مطهره زمانی راد ، شهره جلایی، محمد کمالی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی تأثیر مداخلات عصب‌روان‌شناختی بر عملکرد زبانی کودکان پیش‌دبستانی دارای اختلال زبانی خاص(SLI): مطالعهٔ ‌موردی
سالار فرامرزی ، احمد یارمحمدیان، مختار ملک پور، پرستو شیرزادی، مسلم قاسمی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی روایی صوری و پایایی نسخهٔ فارسی «پرسشنامهٔ سنجش رفتاری کارکردهای اجرایی» در کودکان ۶تا۱۱ساله مبتلا به اختلال بیش‌فعالی/نقص توجه
مهدی علیزاده زارعی ، نسرین سلمان محمدتقی، افسون حسنی مهربان، ملاحت اکبر فهیمی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی نیروی وارد بر مفصل هیپ در افراد پرتسی حین راه‌رفتن با و بدون ارتز اسکاتیش رایت
محمدتقی کریمی، سید محمد موسوی ندوشن ، فیروز مددی، مصطفی کمالی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML سبک‌های مقابلهٔ مذهبی و سلامت عمومی در مادران دارای فرزند عادی و کم‌توان ذهنی
زهرا نیک منش ، هادی اشترک
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی ارتباط بین مشکلات رفتاری و پردازش حسی در کودکان با اختلال بیش‌فعالی/نقص توجه
فاطمه ملاغلامرضا طبسی، فرانک علی آبادی ، مهدی علیزاده زارعی، مصطفی قربانی، زضا رستمی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی وضعیت دسترسی به مراکز بهداشتی و درمانی و رابطهٔ آن با ارائهٔ خدمات به افراد دارای ناتوانی در شهر شیراز
محسن ولدان ، محمد کمالی، حسین مبارکی، علی چابک، جواد رسولی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثربخشی آموزش گروهی مدیریت خشم بر بهبود مهارت‌های ارتباطی دختران بزهکار شهر تهران
ملیحه رضائی میرقائد، سید روح الله موسوی نژاد، امیرحسین مختاری، مهشید رهروی ، فرامرز سهرابی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثربخشی درمان مبتنی‌بر پذیرش و تعهد بر کاهش افسردگی افراد مبتلا به اعتیاد
ملیحه رضائی میرقائد ، رضا کریمی، مهشید رهروی، کبری مصدق، جابر آبی پور
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مقایسهٔ تصویرسازی ورزشی ورزشکاران بااختلال‌های جسمی‌حرکتی و شنوایی و بینایی
لطیفه قاسم پور ، فاطمه سادات حسینی، مهران سلیمانی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مقایسهٔ اثر بازی‌های بومی محلی و حرکات ریتمیک یوگا بر پرخاشگری و رفتار سازشی دختران با ناتوانی هوشی
عصمت نظرپور، رخساره بادامی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تحلیل محتوایی تجارب مادری: موانع پیروی مادران کودکان فلج مغزی از برنامهٔ آموزشی «هندلینگ»
مریم قشقایی ، مهدی رصافیانی، سید علی حسینی، فرحناز محمدی، رباب صحاف
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی و مقایسهٔ اثربخشی «آموزش نوروفیدبک»، «برنامهٔ لیدکامب» و ترکیب این دو رویکرد بر درمان لکنت پیش از دبستان: پژوهش مورد منفرد
سودابه وحیدی، بیژن شفیعی ، امیرحسین قادری، مریم بهاری زاده
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثربخشی آموزش‌های «همدلی» و «مدیریت خشم» بر بازداری پاسخ کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله‌ای
محبوبه طاهر ، عباس ابوالقاسمی، نادر حاجلو، محمد نریمانی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML کاربرد مدل شفایافتهٔ آمیخته در تحلیل داده‌های سالخوردگان دارای صدمات ناشی از سقوط
علی غلامی، عنایت الله بخشی، مهدی رهگذر
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مطالعۀ مقدماتی: تهیهٔ نسخهٔ فارسی آزمون نگرش ارتباطی «بیگ‌کَت» در بزرگسالان مبتلا به لکنت زبان
وحید ولی نژاد، فریبا یادگاری ، مارتین وان رایکهم، سلمان عبدی، احسان شکاری، سید صادق رحیمی، بهنام ترابیان بادی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مقایسۀ «سبک‌های دلبستگی» و «ترس از صمیمیت» در افراد مبتلا و غیرمبتلا به سرطان
علی عیسی زادگان، فیروزه سپهریان آذر، مهرداد مطلبی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر آموزش «مدیریت رفتار» به مادران بر استرس والدگری و مشکلات رفتاری کودکان با اختلال نافرمانی مقابله‌ای
داود کردستانی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML ارائۀ مدل آموزش الکترونیکی ویژۀ یادگیرندگان مبتلا به اختلال نقص توجه-بیش‌فعالی (ADHD)
حسین زارع، حمید ملکی، احمد رستگار، فهیمه یاری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی اثربخشی روش داستان‌گویی بر عملکرد خواندن دانش‌آموزان نارساخوان پسر (پایهٔ سوم ابتدایی شهر اصفهان)
احمد یارمحمدیان ، امیر قمرانی، پرستو شیرزادی، مسلم قاسمی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثربخشی راهبردهای تقویت حافظهٔ فعال و ادراک دیداری بر بهبود عملکرد املا در دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری
الهه باپیرزاده ، سید ولی‌ا... موسوی موسوی، عباسعلی حسین خانزاده
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تدوین تکلیف «ترکیب هجا» و بررسی رشد این مهارت در کودکان طبیعی ۳ تا ۵سالهٔ فارسی‌زبان
فاطمه ضیغمی، اکبر دارویی ، عطیه اشتری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثربخشی آموزش مهارت‌های جرئت‌ورزی بر کاهش اضطراب اجتماعی کودکان مبتلا به لکنت زبان
سمیه چترمهر ، عباسعلی حسین خانزاده، ایرج شاکری نیا، مجید برادران
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثربخشی گِل‌بازی بر کاهش پرخاشگری پسران مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی
متین نعمت خواه ، عباسعلی حسین خانزاده، سید موسی کافی ماسوله
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثربخشی برنامهٔ «داوسون-گوایر» بر کارکردهای اجرایی کودکان پیش‌دبستانی با ناتوانی‌های یادگیری عصب روانشناختی/تحولی
علی اکبر ابراهیمی، احمد عابدی ، احمد یارمحمدیان، سالار فرامرزی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی اثر بخشی آموزش روش های مقابله با استرس بر افسردگی و کاهش استرس والدگری مادران کودکان ناشنوا
گیتا موللی، محسن امیری ، مجید یوسفی افراشته، ذکراله مروتی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مقایسهٔ «نیم‌رخ هوشی» و «مهارت اجتماعی» در دانش‌آموزان دارای اختلال ریاضی و دانش‌آموزان عادی
مینا دانش، رضا عبدی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML روایی و پایایی بخش دستور زبانِ فرم کودکان نوپا از فهرست تکامل برقراری ارتباط کودکان مک آرتور-بیتز در کودکان ۱۶ تا ۳۰ ماهه فارسی زبان شهر اصفهان
فائزه قنبری، یلدا کاظمی ، محبوبه نخشب
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مطالعه موقعیت‌های اجتماعی مشکل‌ساز در کودکان با آسیب بینایی و شنوایی و مقایسه آن باکودکان عادی
عباسعلی حسین خانزاده ، آیدا یحیی‌زاده، سیده زهرا سیدنوری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثربخشی بهبود حافظه کاری بر مشکلات شناختی٫ بی توجهی اختلال نقص توجه- بیش فعالی
عباس مهوش ورنوسفادرانی ، فرهاد محکی، مجتبی ابراهیمی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثربخشی آموزش تمرین‌های تمرکزی و خود‌تنظیمی بر کاهش نشانه‌ها و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بیش‌فعال/نارسایی توجه ۷ تا ۱۰ ساله
علی جعفری ندوشن ، فریبرز درتاج، حمید علیزاده، ولی الله فرزاد، مریم صالح زاده
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مقایسه نظریه ذهن در کودکان کم توان ذهنی و پیش دبستانی و ارتباط آن با بلوغ اجتماعی
عباس نسائیان ، رقیه اسدی گندمانی، حسن پهلوان مزار
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی ویژگی‌های بالینی (خلقی، اضطرابی، هیپوکندریا، هیستری، انحراف روانی اجتماعی، پارانوئید، اسکیزوفرنی) والدین دختران دانش‌آموز آزار‌دیدهٔ هیجانی در شهر تهران
ساجده شیرازی ، ژانت هاشمی آذر، شهلا پزشک
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تطابق فرهنگی، روایی و پایایی آزمون دسته بندی کارت‌های فعالیت در سالمندان ایرانی
فاطمه کمیجانی، افسون حسنی مهربان ، الهام نصیری، معصومه زارعی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثربخشی بازی‌درمانی بر کاهش مشکلات عصب‌روان‌شناختی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری املا
مرضیه زینی ، محمد بلوچی انارکی، سمیه رضایی، عاطفه ملا جعفری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثر‌بخشی بازی‌های گروهی بر مهارت‌های اجتماعی-هیجانی کودکان با نشانگان داون ۷ و ۸ ساله شهر اهواز
فیروزه یوسفی ، کامبیز پوشنه، مسعود سرانجه
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML پیش‌بینی مشکلات رفتاری-عاطفی دانش‌آموزان با ناتوانی هوشی بر اساس همدلی مادران‌شان
مریم معصومی، ستاره شجاعی ، قربان همتی علمدارلو
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثربخشی آموزش الگوی شادکامی فوردایس بر افزایش رضایت زناشویی مادران دارای کودک عقب‌ماندهٔ ذهنی آموزش‌پذیر
حمید کمرزرین
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی اثر‌بخشی مداخلهٔ روانی- اجتماعی بر رفتارهای چالش‌انگیز کودکان طیف اوتیسم با عملکرد بالا
فرنگیس دمهری، حمید علیزاده ، شهلا پزشک، فرنگیس کاظمی، نورعلی فرخی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML رابطه بار روانی و احساس خستگی مادران با میزان مشکلات رفتاری کودکان اوتیسم
ثمره السادات میرلوحیان ، امیر قمرانی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثربخشی «مشاورهٔ گروهی با رویکرد شناختی-رفتاری» بر راهبردهای مقابله‌ای و ابرازوجود زنان دارای همسر معتاد
ناصر حیدری ، کاوه صیدمرادی، حدیث چراغیان، یونس دوستیان
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مروری بر آسیب مهارت‌های حسی حرکتی و پیامدهای روان‌شناختی آن در کودکان با ناتوانی‌های رشدی و ذهنی، کودکان با اختلال کمبود توجه-بیش فعالی و کودکان با اختلال یادگیری ویژه
شهروز نعمتی ، نگین معتمد یگانه، علی شریفی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی رابطهٔ طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تمایزیافتگی با میزان سازگاری زناشویی
سیده فاطمه رییس الساداتی ، ندا نظربلند، ابوالقاسم خوش کنش
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML خوشه‌بندی مددجویان بهزیستی به‌منظور شناسایی هدفمند خانواده‌های تحت پوشش با استفاده از تکنیک داده‌کاوی
سجاد شکوهیار ، روح الله تولایی، نیلوفر رجا، روناک مدرسی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثربخشی راهبرد قصه‌درمانی، در کاهش خطاهای املایی دانش‌آموزان دارای اختلال نوشتاری (دیکته)
مرضیه زینی ، محمد بلوچی انارکی، سمیه رضایی، عاطفه ملاجعفری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی رابطه متقابل میزان تاب آوری و عملکرد حافظه در افراد سالم و بیماران قلبی عروقی
سید علی دوستدار طوسی ، پرویز دباغی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی اثربخشی آموزش مبتنی‌بر مدل هوش چندگانه بر خودپنداره و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر نارساخوان
محمدرضا ربیعی نژاد ، محمدباقر کجباف، محمدمهدی مظاهری، هوشنگ طالبی، احمد عابدی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
Back to Original Issue


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مطالعات ناتوانی (علمی- پژوهشی) می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Middle Eastern Journal of Disability Studies

Designed & Developed by : Yektaweb