جلد 7 - شماره سال ۱۳۹۶                   ‫جلد (7): 83 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشگاه گیلان
چکیده:   (2029 مشاهده)


چکیده
زمینه و هدف: با توجه به اینکه یکی از مشکلات جدی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال‌ نارسایی توجه/فزون‌کنشی، نارسایی در زمینهٔ مهارت‌های اجتماعی است، پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش شناختی-رفتاری مهارت‌های اجتماعی بر بازداری پاسخ و مشکلات هیجانی-رفتاری دانش‌آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی انجام شد.
روش‌بررسی: طرح تحقیق نیمه‌آزمایشی و از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه بود. نمونهٔ پژوهش ۳۷ دانش‌آموز مقطع ابتدایی مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی شهرستان رشت در سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ بود که بر اساس ملاک‌های نسخهٔ پنجم راهنمای تشخیصی و آماری انجمن روان‌پزشکی آمریکا ب‌طور در دسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌ٔ توانایی‌ها و مشکلات و آزمون استروپ در مراحل قبل و بعد از آموزش استفاده شد. آموزش مهارت‌های اجتماعی به‌صورت گروهی در ۱۰ جلسه برای گروه آزمایش ارایه گردید. برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد که آموزش شناختی-رفتاری مهارت‌های اجتماعی بر بهبود بازداری پاسخ و مشکلات هیجانی-رفتاری در دانش‌آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی به‌طور معناداری تأثیر دارد (۰٫۰۰۱>p).
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این پژوهش، روش آموزش شناختی-رفتاری مهارت‌های اجتماعی یکی از کارآمدترین روش‌های درمانی بوده و در کاهش تکانشگری، نارسایی‌توجه، اضطراب و پرخاشگری فیزیکی در دانش‌آموزان مبتلا به اختلال نارسایی‌توجه/فزون‌کنشی مؤثر است.
 

متن کامل [PDF 520 kb]   (678 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: روانشناسی
دریافت: ۱۳۹۶/۳/۲۱ | پذیرش: ۱۳۹۶/۴/۱۸