جلد 7 - شماره سال ۱۳۹۶                   ‫جلد (7): 7 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشگاه سمنان
چکیده:   (2992 مشاهده)

چکیده
زمینه و هدف: از دیدگاه آموزشی، انگیزهٔ ساختاری چند وجهی است که با یادگیری و پیشرفت تحصیلی مرتبط است. این پژوهش با هدف بررسی اثر مداخلات چندبُعدی انگیزشی طبق مدل نظری مارتین بر دو مؤلفهٔ اضطراب امتحان و احساس عدم کنترل دانش‌آموزان با ناتوانی در پیشرفت تحصیلی انجام شد. 
روش‌بررسی: روش این پژوهش از نوع شبه‌آزمایشی و همراه با پیش‌آزمون- پس‌آزمون-پیگیری با دو گروه آزمایش و کنترل بوده و جامعهٔ آماری آن شامل تمامی دانش‌آموزان دختر سال نهم مدارس دولتی شهر رشت بود. از این گروه تعداد ۹۰ دانش‌آموز (۴۵ گروه آزمایش و ۴۵ گروه کنترل) که دارای عملکرد تحصیلی ضعیف بودند به روش در دسترس انتخاب شدند. مداخلات انگیزشی در ۱۵ جلسهٔ ۶۰ دقیقه‌ای، هفته‌ای سه بار اجرا شد که حدود دو ماه طول کشید. در پایان جلسات پس‌آزمون گرفته شد و بعد از یک‌ماه داده‌های پیگیری جمع‌آوری گردید. داده‌ها با مدل تحلیل واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر چند‌متغیری تحلیل شد. 
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که مداخلات چند‌بُعدی انگیزشی منجر‌به کاهش معنادار اضطراب امتحان (۰٫۰۰۱>p) و احساس عدم کنترل (۰٫۰۵>p) در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شده است. بررسی اثر پیگیری نشان داد که نتایج مداخلات چند‌بُعدی بر مؤلفهٔ اضطراب امتحان بعد از یک ماه پایدار بوده (۰٫۰۰۱>p) اما در مؤلفهٔ احساس عدم کنترل در ارزیابی سوم (پیگیری) پایدار نبود. 
نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش حاکی از آن است که مداخلات چندبُعدی انگیزشی می‌تواند بر کاهش اضطراب امتحان و افزایش احساس کنترل بر رویدادهای زندگی اثربخش باشد. از‌این‌رو لازم است پژوهشگران، معلمان و سایر دست اندرکاران جهت کمک به دانش‌آموزان از رویکردهای چند‌بُعدی استفاده کنند. 

متن کامل [PDF 737 kb]   (978 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: روانشناسی
دریافت: ۱۳۹۶/۱/۱۷ | پذیرش: ۱۳۹۶/۲/۱۹