جلد 7 - شماره سال ۱۳۹۶                   ‫جلد (7): 78 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشگاه علامه طباطبائی
2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
چکیده:   (2285 مشاهده)

چکیده
زمینه و هدف: یکی از شاخص‌های بهداشت روانی میزان رضایت از زندگی بوده که بر کیفیت زندگی افراد تأثیر می‌گذارد. ازآنجاکه افراد با ناتوانی، ویژگی‌ها و توانایی‌های متفاوتی با افراد عادی دارند، ممکن است رضایت از زندگی آن‌ها تحت‌تأثیر نوع و میزان ناتوانی‌شان قرار گیرد. پژوهش حاضر با هدف مقایسهٔ طرحواره‌های ناکارآمد اولیه با میزان رضایت از زندگی در زنان بینا و نابینا انجام شد. 
روش‌بررسی: روش پژوهش علّی‌مقایسه‌ای بود. جامعهٔ آماری را ۴۱ نفر از زنان عادی و ۴۰ نفر از زنان نابینا و کم‌بینا تشکیل ‌دادند که به‌صورت داوطلبانه انتخاب شدند. ابزار به‌کاررفته در این پژوهش، فرم کوتاه پرسشنامهٔ طرحواره‌های ناسازگار اولیهٔ یانگ ۲۰۰۵ و پرسشنامهٔ رضایت از زندگی داینر و همکاران ۱۹۸۵ بود. داده‌ها با استفاده از آزمون تی گروه‌های مستقل و تحلیل واریانس چندمتغیره تجزیه‌وتحلیل شد. 
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد بین طرحواره‌های ناکارآمد اولیه و میزان رضایت از زندگی در میان زنان بینا و نابینا تفاوت معناداری وجود ندارد و تنها در مؤلفهٔ طرحوارهٔ ناکارآمد رهاشدگی بین دو گروه تفاوت معناداری به‌ دست آمد (۰٫۰۴۴=p). 
نتیجه‌گیری: باتوجه به یافته‌ها، به‌نظر می‌رسد حضور و مسائل مربوط به نابینایی در زنان، تأثیر چشمگیری بر طرحواره‌های ناکارآمد اولیه و رضایت از زندگی آنان ندارد. 
 

متن کامل [PDF 529 kb]   (631 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: توانبخشی
دریافت: ۱۳۹۴/۸/۹ | پذیرش: ۱۳۹۴/۱۱/۸