جلد 7 - شماره سال ۱۳۹۶                   ‫جلد (7): 4 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشگاه شیراز
چکیده:   (3321 مشاهده)
چکیده
زمینه و هدف: سبک فرزندپروری والدین بر رفتار دانش‌آموزان با ناتوانی‌های یادگیری تأثیر می‌گذارد. به‌همین‌دلیل هدف از پژوهش حاضر پیش‌بینی مشکلات رفتاری دانش‌آموزان با ناتوانی‌های یادگیری بر‌اساس سبک فرزندپروری والدین آن‌ها بود. 
روش‌بررسی: جامعهٔ آماری پژوهش شامل همهٔ والدین دانش‌آموزان با ناتوانی‌های یادگیری بود که فرزندان‌شان در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ در مراکز ویژهٔ ناتوانی‌های یادگیری شهر شیراز به تحصیل اشتغال داشتند. نمونهٔ پژوهش شامل ۱۵۰ نفر از والدین دانش‌آموزان با ناتوانی‌های یادگیری شهر شیراز بودند که به‌روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. به‌منظور گردآوری داده‌ها از دو پرسشنامهٔ مشکلات رفتاری کانرز، فرم کوتاه ویژهٔ والدین و پرسشنامهٔ سبک‌های فرزندپروری رابینسون، ماندلکو، السن و‌‌هارت استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از روش‌های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. 
یافته‌ها: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین سبک‌ فرزندپروری استبدادی و سهل‌گیرانه والدین با مشکلات رفتاری (مشکلات سلوک، اضطراب‌خجالتی، روان‌تنی و مشکلات اجتماعی) دانش‌آموزان با ناتوانی‌های یادگیری همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد (۰٫۰۰۱=p). همچنین بین سبک فرزندپروری اقتداری با مشکلات رفتاری دانش‌آموزان با ناتوانی‌های یادگیری همبستگی معناداری مشاهده نشد. همچنین تحلیل‌ رگرسیون چندمتغیره برای پیش‌بینی مشکلات رفتاری دانش‌آموزان با ناتوانی‌های یادگیری نشان داد که سبک فرزندپروری سهل‌گیرانه مهم‌ترین پیش‌بینی‌کنندهٔ مشکلات رفتاری در این دانش‌آموزان است (۰٫۰۰۱=p). 
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های این پژوهش می‌توان گفت که احتمالاً یکی از دلایل اصلی مشکلات رفتاری در دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری به‌دلیل استفادهٔ والدین از سبک فرزندپروری استبدادی و سهل‌گیرانه است. 
 
متن کامل [PDF 536 kb]   (1309 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: علوم اجتماعی
دریافت: ۱۳۹۴/۴/۱۴ | پذیرش: ۱۳۹۴/۶/۲۵