جلد 6 -                   ‫جلد (6): 49 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه روانشناسی
2- دانشگاه اصفهان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
چکیده:   (6551 مشاهده)

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطهٔ احساس خستگی و بار روانی مادران با مشکلات رفتاری کودکان اوتیسم در شهر اصفهان انجام شد.

روش‌بررسی: روش این پژوهش از نوع توصیفی و نوع مطالعه همبستگی بود. جامعهٔ آماری، تمامی کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم مراجعه‌کننده به مراکز اوتیسم شهر اصفهان در سال ۱۳۹۳ بودند و نمونهٔ آماری شامل ۷۰ مادرِکودک ۳ تا ۱۴ سال مبتلا به اختلال طیف اوتیسم بود. این افراد به‌صورت نمونه‌گیری در‌دسترس انتخاب شدند و مادران کودکان به پرسشنامه‌های مشکلات رفتاری راتر (فرم والدین)، بار روانی (زاریت، ۲۰۰۳) و پرسشنامهٔ چندبُعدی خستگی روانی (فالمن و همکاران، ۲۰۱۳) پاسخ دادند. به‌منظور بررسی رابطهٔ متغیرها از روش آماری همبستگی پیرسون و کندال و همچنین برای بررسی قدرت پیش‌بینی‌کنندگی متغیرها از روش آماری رگرسیون گام‌به‌گام استفاده شد. تجزیه‌و‌تحلیل آماری در این پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفت.

یافته‌ها: نتایج ضریب همبستگی نشان داد که بین بار روانی و احساس خستگی مادران با مشکلات رفتاری کودکان رابطهٔ مثبت معنادار وجود دارد (۰٫۰۵>p). رابطهٔ بین تحصیلات مادران، سن مادر و سن کودک با مشکلات رفتاری کودکان معنادار نبود. همچنین نتایج رگرسیون گام‌به‌گام نشان داد که بهترین پیش‌بینی‌کنندهٔ مشکلات رفتاری بار روانی مادران بوده و نیز از میان خرده‌مقیاس‌های احساس خستگی، بهترین پیش‌بینی‌کننده مشکلات رفتاری، خرده‌مقیاس عدم توجه است (۰٫۰۵>p).

نتیجه‌گیری: با‌توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که رابطهٔ معناداری بین مشکلات رفتاری کودکان اوتیسم و بار روانی و خستگی روانی مادران این کودکان وجود دارد. این رابطه می‌تواند تأثیر بسزایی بر ادامه و ایجاد رابطهٔ صحیح بین مادر و کودک بگذارد.

متن کامل [PDF 1186 kb]   (1352 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: علوم اجتماعی
دریافت: ۱۳۹۴/۳/۱۰ | پذیرش: ۱۳۹۴/۶/۱۱