جلد 6 -                   ‫جلد (6): 299 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
2- دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی ایران
3- دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
4- استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
چکیده:   (802 مشاهده)

چکیده
زمینه و هدف: کارکردهای اجرایی کودکان با ‌شیوه‌های مختلفی ارزیابی می‌شود که از روش‌های بسیار معتبر و ارزشمند، استفاده از گزارش عملکردهای روزانه در محیط طبیعی زندگی کودک است. این پژوهش به‌منظور تهیه نسخه فارسی «پرسشنامه سنجش رفتاری کارکردهای اجرایی» (BRIEF) و بررسی روایی صوری و پایایی آن در کودکان ۶تا۱۱ساله مبتلا به اختلال بیش‌فعالی/نقص توجه انجام شد. این پرسشنامه به‌کمک والدین کودکان تکمیل می‌شود.
روش‌بررسی: این تحقیق از نوع روش‌ شناختی بود. درابتدا روند فارسی‌سازی آزمون به‌روش Forward-Backward اجرا شد. روایی صوری را ۱۰ نمونه از والدین بررسی‌ و سادگی و وضوح و اهمیت آیتم‌های پرسشنامه را سنجیدند؛ همچنین بررسی پایایی به دو روش تعیین ضریب آلفای کرونباخ برای کل آزمون و نیز روش آزمون بازآزمون انجام شد.
یافته‌ها: تمامی سؤال‌ها در آزمون، ترجمه آسان و واضح و کیفیت مطلوب داشتند. برای بررسی سازگاری درونی نسخه فارسی پرسشنامه BRIEF از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ برای کل آزمون ۰٫۸۶ تعیین شد. ضریب پیرسون برای مقیاس‌های رفتاری ۰٫۸۳ و فراشناختی ۰٫۸۴ و نمره کل کارکرد اجرایی ۰٫۸۸ به‌دست آمد که این مقادیر درحد مطلوب بوده و پرسشنامه BRIEF روایی و پایایی خوبی دارد. 
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که نسخه فارسی «پرسشنامه سنجش رفتاری کارکردهای اجرایی» از روایی صوری و پایایی مناسب برای سنجش کارکردهای اجرایی کودکان ۶تا۱۱ساله مبتلا به اختلال بیش‌فعالی/نقص توجه، برخوردار است.

متن کامل [PDF 504 kb]   (291 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: توانبخشی
دریافت: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ | پذیرش: ۱۳۹۴/۵/۱۰